تلفن فروشگاه:  ۰۷۱۳۷۲۷۸۸۵۵

تلفن مدیر سایت:  ۰۹۳۹۷۲۷۸۸۵۵(۹۸+) بهمن یار

آدرس فروشگاه: فارس – شیراز – بلوار رازی – چهارراه نرجس – جنب سوپر یلدا – ساختمان دو طبقه

کد پستی : ۷۱۵۳۶۵۵۷۱۸

ایمیل: plazashop2015@gmail.com


creative by : plazashop | creative: plazashop | sitemap